תביעת נזיקין בגין תאונת עבודה

תאונות עבודה מוגדרות כתאונה שהתרחשה תוך כדי עבודתו של הנפגע או במסגרת פעולה שביצע לטובת עבודתו, לרבות תאונות שמתרחשות בדרך אל מקום העבודה וממנו. גם כשמדובר באדם שעובד כעצמאי, תאונה שמתרחשת בזמן עבודתו או בגינה – תיחשב לתאונת עבודה. חשוב לציין כי לא כל מקרה של פגיעה במהלך העבודה תחשב על ידי בית המשפט כתאונת עבודה.

מתי התאונה תחשב לתאונת עבודה  ?

למעשה, רק מקרה שבו ניתן להוכיח קשר סיבתי ברור בין הפגיעה לבין השהות במקום העבודה או בדרך אליו או חזרה ממנו, ייחשב על ידי בית המשפט כתאונת עבודה שהתובע זכאי לקבל פיצוי בגינה מהמוסד לביטוח לאומי, מחברת הביטוח של המעביד, מחברת ביטוח החיים של התובע ו/או מכל גורם רלוונטי אחר.

כיצד לקבל פיצוי כספי בגין תאונות העבודה  ?

על מנת לקבל פיצוי מביטוח לאומי עבור תביעות תאונת עבודה, הצעד הראשון שצריך לעשות הוא לוודא שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בפגיעה שלך כתאונת עבודה ולא כפגיעה אחרת שאינה קשורה לעבודה.

חשוב לזכור כי המוסד לביטוח לאומי אינו "מתנדב" להכיר בפגיעות כתאונות עבודה ולכן, ליווי מקצועי גם מבחינה משפטית וגם מבחינה רפואית הוא שעשוי להגדיל משמעותית את הסיכוי שהמוסד לביטוח לאומי אכן יכיר בתאונה כתאונת עבודה והנפגע יקבל את הפיצוי הכספי המגיע לו.

ממי ניתן לדרוש פיצוי כספי כתוצאה מתאונת העבודה  ?

אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה יכול לדרוש פיצוי כספי עבור הנזק אשר נגרם לו ממספר מקורות כגון: המוסד לביטוח לאומי, מחברת הביטוח אשר מבטחת את המעביד או כל גורם רלוונטי אחר, או מחברת ביטוח פרטית אם יש בבעלותו פוליסה לנכות מתאונה

דוגמאות לתאונות עבודה
תאונות בשל פגיעה ע"י מכונות (תפיסת היד במכונה וקטיעת איברים).
תאונות עבודה בבניין – נפילות מפיגום, מהתמוטטות קיר ואחרות.
תאונות במאפיות ומסעדות – כוויות ושברים ופגיעות נוספות.
תאונות בשל החלקה על משטחים רטובים ממים ושמנים וכיו"ב.
תאונות של נהגי טרקטורים, מערבל בטון "שופלים" וכיו"ב שלא הוכרו כתאונות דרכים.

משרדנו עוסק בתחום של הגשת תביעות בגין תאונות עבודה. משרדנו יספק לכם הכוונה מדויקת לגבי המסמכים שיש להמציא, ואשר יוכלו להוכיח כי התאונה אכן נגרמה במסגרת שעות העבודה וכי יש קשר ישיר בינה לבין הפגיעה שנגרמה.